TikTok Star Birthdays

DateBirthdayCategoryTags
Jan 14 Saturday
Alejandro Rosario’s Birthday
Feb 9 Thursday
Bella Poarch’s Birthday
May 1 Monday
Charli D'Amelio’s Birthday
May 3 Wednesday
Dawn Farmer’s Birthday
May 4 Thursday
Noah Beck’s Birthday
May 15 Monday
Chase Hudson’s Birthday
Jul 14 Friday
Vinnie Hacker’s Birthday
Aug 1 Tuesday
Hailey Peters’s Birthday
Aug 12 Saturday
Dixie D'Amelio’s Birthday
Aug 14 Monday
Bryce Hall’s Birthday
Aug 15 Tuesday
Destiny Morales’s Birthday
Aug 18 Friday
Emma Langevin’s Birthday
Aug 24 Thursday
Callum The Dragon’s Birthday
Aug 30 Wednesday
Tyler Funke’s Birthday
Sep 3 Sunday
Riley Hubatka’s Birthday
Sep 4 Monday
Devyn Winkler’s Birthday
Sep 7 Thursday
Ivan Cervantes’s Birthday
Sep 9 Saturday
Cameron Herrin’s Birthday
William Papa’s Birthday
Oct 2 Sunday
Kennedi Hines’s Birthday
Phia Archer’s Birthday
Oct 3 Monday
Chloe Schnapp’s Birthday
Oct 6 Thursday
Addison Rae’s Birthday
Hadley Horner’s Birthday
Surya Chandrasekaran’s Birthday
Vaughn Raines Jr.’s Birthday
Oct 7 Friday
Brittani Lancaster’s Birthday
Oct 8 Saturday
Nava Rose’s Birthday
Oct 10 Monday
Chaz Smith’s Birthday
Oct 11 Tuesday
Brody Dempsey’s Birthday
Oct 12 Wednesday
Tyson Jenkins’s Birthday
Oct 20 Thursday
Vallyk’s Birthday
Oct 21 Friday
Devyn Kohl’s Birthday
Kaleb Alva’s Birthday
Oct 22 Saturday
Aziz Generosity’s Birthday
Haley Sharpe’s Birthday
Sora Simmons’s Birthday
Oct 23 Sunday
Sam Andrews’s Birthday
Oct 26 Wednesday
Odalys JM’s Birthday
Oct 27 Thursday
Malachi Bush’s Birthday
Nov 1 Tuesday
Marc D'Amelio’s Birthday
Nov 3 Thursday
Andi Miranda’s Birthday